Monday, 30 May 2011

Balandis - Gegužė

Trumpa foto kronika, parodysianti, ką gi aš veikiau du pastaruosius mėnesius. Rašyti lietuviškai darosi sunkiau ir sunkiau.


Vilnius-Ryga-Šiauliai, atostogos Lietuvoje. Nebūtinai tokia tvarka.